Prestige PRWO 1.4-2 1.4 L Rice Cooker (White)

Paytm Mall | Prestige PRWO 1.4-2 1.4 L Rice Cooker (White)

₹ 2395
₹ 1352
44%
Get Deal

₹ 2395
₹ 1352
44%

Our Comments

₹ 3990
₹ 899
1 M
Flipkart
m
it's available ~ manja 10 H
S
zakee5rd ~ Shaikh Mujammil 8 D
S
za ~ Shaikh Mujammil 8 D
A
gggfd ~ Aman Ansari 14 H
s
fraud ~ sandy 23 H
r
hi akka ~ raja 1 D
u
why you mention double amt. ~ uma 2 D