Prestige PRWCS 2.2 2.2 L Rice Cooker (White)

Paytm Mall | Prestige PRWCS 2.2 2.2 L Rice Cooker (White)

₹ 3595
₹ 1992
45%
Get Deal

₹ 3595
₹ 1992
45%

Our Comments

₹ 3990
₹ 899
1 M
Flipkart
m
it's available ~ manja 5 H
S
zakee5rd ~ Shaikh Mujammil 8 D
S
za ~ Shaikh Mujammil 8 D
A
gggfd ~ Aman Ansari 9 H
s
fraud ~ sandy 19 H
r
hi akka ~ raja 22 H
u
why you mention double amt. ~ uma 2 D