Intex B20 10 W Bluetooth Speaker  (Black, Stereo Channel)

Flipkart | Intex B20 10 W Bluetooth Speaker (Black, Stereo Channel)

₹ 1399
₹ 999
29%
Get Deal

₹ 1399
₹ 999
29%

Our Comments

₹ 3990
₹ 899
1 M
Flipkart
m
it's available ~ manja 17 H
S
zakee5rd ~ Shaikh Mujammil 8 D
S
za ~ Shaikh Mujammil 8 D
A
gggfd ~ Aman Ansari 21 H
s
fraud ~ sandy 1 D
r
hi akka ~ raja 1 D
u
why you mention double amt. ~ uma 3 D