Amazon Brand - Vedaka Premium Black Chana, 1 kg

Amazon | Amazon Brand - Vedaka Premium Black Chana, 1 kg

₹ 140
₹ 77
45%
Get Deal

Vedaka Premium Black Chana, 1kg

₹ 140
₹ 77
45%

Our Comments

B
Thank you ~ Beast 3 H
₹ 3990
₹ 899
1 M
Flipkart
m
it's available ~ manja 1 D
S
zakee5rd ~ Shaikh Mujammil 9 D
S
za ~ Shaikh Mujammil 9 D
A
gggfd ~ Aman Ansari 1 D
s
fraud ~ sandy 2 D
r
hi akka ~ raja 2 D
u
why you mention double amt. ~ uma 3 D