Aeroplane Rozana Basmati Rice 5Kg 1Pc

Paytm Mall | Aeroplane Rozana Basmati Rice 5Kg 1Pc

₹ 650
₹ 260
60%
Get Deal

₹ 650
₹ 260
60%

Our Comments

₹ 3990
₹ 899
1 M
Flipkart
m
it's available ~ manja 13 H
S
zakee5rd ~ Shaikh Mujammil 8 D
S
za ~ Shaikh Mujammil 8 D
A
gggfd ~ Aman Ansari 17 H
s
fraud ~ sandy 1 D
r
hi akka ~ raja 1 D
u
why you mention double amt. ~ uma 2 D